BCU – CARD C264

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn cung cấp thiết bị BCU-Card C264 cho Trạm biến áp 500kV Nho Quan, 220kV Phủ Lý

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Dương Vóc 0971 979 636

Mô tả

Leave A Reply