Công tơ điện tử 3 pha Landis + Gyr

Thông số chung:

Điện áp định mức: 3×58/100 … 240/415 V

Dải điện áp hoạt động: 80% … 115% Un

Dải điện áp hoạt động: 80% … 115% Un

Dòng điện định mức In: 1, 2 và 5 A (tùy chọn)

Tần số: 50 Hz / 60 Hz +2%

Cấp chính xác

Đo năng lượng hữu công theo IEC 62053-22: 0,5S hoặc 0.2 S

Đo năng lượng vô công theo IEC 62053-23: 1 hoặc 0.5

Để biết thêm chi tiết về công tơ vui lòng liên hệ:

Dương Vóc: 0971 979 636

Phú Nguyễn: 0943 729 896 / 0843 229 896

Mô tả

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn chúng tôi, chuyên cung cấp công tơ Điện Tử Landis+ Gyr nhiều biểu giá, với cấp chính xác 0,2, 0,5.

Công tơ điện tử 3 pha Landis + Gyr là Công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá đo đếm điện nặng gián tiếp. Lập trình được nhiều biểu giá, có khả năng kết nối truyền thông và đo đếm dữ liệu từ xa. Sản phẩm có độ chính xác cao, độ bền lâu và độ chính xác. Các dòng ZMD405CT và ZMD405CR đều đã được phê duyệt mẫu tại Tổng Cục Đo Lường

Thông số chung:

Điện áp định mức: 3×58/100 … 240/415 V

Dải điện áp hoạt động: 80% … 115% Un

Dải điện áp hoạt động: 80% … 115% Un

Dòng điện định mức In: 1, 2 và 5 A (tùy chọn)

Tần số: 50 Hz / 60 Hz +2%

Cấp chính xác

Đo năng lượng hữu công theo IEC 62053-22: 0,5S hoặc 0.2 S

Đo năng lượng vô công theo IEC 62053-23: 1 hoặc 0.5

Để biết thêm chi tiết về công tơ vui lòng liên hệ:

Dương Vóc: 0971 979 636

Phú Nguyễn: 0943 729 896 / 0843 229 896

Leave A Reply