Cung cấp các Card truyền thông của Công Tơ Landis+Gyr như CU-B2, CU-E20, CU-E21…

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn cung cấp các chủng loại Card truyền thông của Công Tơ Landis+Gyr như CU-B2, CU-E20, CU-E21, CU-P31…. tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Để biết thêm chi tiết về công tơ vui lòng liên hệ:

Dương Vóc: 0971 979 636

Phú Nguyễn: 0943 729 896 / 0843 229 896

Mô tả

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn cung cấp các chủng loại Card truyền thông của Công Tơ Landis+Gyr như CU-B2, CU-E20, CU-E21, CU-P31…. tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Để biết thêm chi tiết về công tơ vui lòng liên hệ:

Dương Vóc: 0971 979 636

Phú Nguyễn: 0943 729 896 / 0843 229 896

Xem cataloge card truyền thông

CU Brochure

Leave A Reply