Công tơ điện tử cấp chính xác 0,2 hãng Landis + Gyr

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn cung cấp công tơ điện tử Cấp chính xác 0,2 của hãng Landis + Gyr

Thông số chung:

Điện áp định mức: 3×58/100 … 240/415 V

Dải điện áp hoạt động: 80% … 115% Un

Dải điện áp hoạt động: 80% … 115% Un

Dòng điện định mức In: 1, 2 và 5 A (tùy chọn)

Tần số: 50 Hz / 60 Hz +2%

Để biết thêm chi tiết về công tơ vui lòng liên hệ:

Dương Vóc: 0971 979 636

Phú Nguyễn: 0943 729 896 / 0843 229 896

Mô tả

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn cung cấp công tơ điện tử Cấp chính xác 0,2 của hãng Landis + Gyr

Thông số chung:

Điện áp định mức: 3×58/100 … 240/415 V

Dải điện áp hoạt động: 80% … 115% Un

Dải điện áp hoạt động: 80% … 115% Un

Dòng điện định mức In: 1, 2 và 5 A (tùy chọn)

Tần số: 50 Hz / 60 Hz +2%

Để biết thêm chi tiết về công tơ vui lòng liên hệ:

Dương Vóc: 0971 979 636

Phú Nguyễn: 0943 729 896 / 0843 229 896

Leave A Reply