Cung cấp bình tụ cho các TBA 220kV – 500kV khu vực Miền Bắc

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án cung cấp bình tụ dự phòng cho các TBA 220kV, TBA 500kV khu vực miền bắc, phụ vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo vận hàng lưới điện an toàn tin cậy.

Sử dụng bình tụ bù hãng ABB, chất lượng ISO 9001:2015, đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn chất lượng kiểm định của ngành Điện.

Hàng hóa chuẩn bị được được vận chuyển đến kho của chủ đầu tư
Một số hình ảnh bình tụ
Hình ảnh bóc dỡ hàng hóa tại Kho của chủ đầu tư.