Dự án cung cấp rơ le điều khiển bảo vệ ngăn lộ 271, 272 TBA 220kV Lào Cai

Công Ty TNHH Tổng Hợp Thanh Hơn hoàn thành dự án cung cấp Rơ le điều khiển bảo vệ ngăn lộ 272, 272 TBA 220kV Lào Cai.

Các dòng rơ le dùng cho dự án: Rơ le ABB REC670, REL670, Rơ le Nari PCS-931

Rơ le Nari PCS-931 dùng cho dự án
Cán bộ kỹ thuật Test rơ le REL670 trước khi kết nối vào hệ thống máy tính hiện hữu tại TBA 220kV Lào Cai

Leave A Reply