Cung cấp lắp đặt thiết bị đồng bộ thời gian TBA 220kV Phủ Lý

Qua một thời gian nghiên cứu khảo sát, Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành việc cung cấp lắp đặt thiết bị đồng bộ thời gian cho TBA 220kV Phủ Lý.

Thiết bị đồng bộ thời gian được kiểm tra (Test) trước đưa vào lắp đặt
Lắp đặt, hiệu chỉnh ăng ten cho Thiết bị đồng bộ thời gian.
Lắp đặt thiết bị đồng bộ thời gian trong tủ.

Hoàn thành việc cài đặt, hiệu chỉnh thời gian, đồng bộ thời gian toàn bộ Relay, BCU thiết bị trong TBA 220kV Phủ Lý về cùng một thời gian, đẩy nhanh tiến độ điều khiển xa của trạm.