Cung cấp VTTB sửa chữa hệ thống tụ bù dọc ngăn lộ T202 – Trạm biến áp 220kV Thái Nguyên

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án Cung cấp VTTB sửa chữa hệ thống tụ bù dọc ngăn lộ T202 – Trạm biến áp 220kV Thái Nguyên.

Các vật tư thiết bị cung cấp cho dự án đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đảm bảo chất lượng từ hãng sản xuất.

Hình ảnh vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh vật tư thiết bị trong dự án