Cung cấp vật tư thiết bị phụ kiện cho các trạm biến áp thuộc Truyền tải điện Đông Bắc 1 và Truyền tải điện Bình Thuận.

Nhà thầu, công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn (TSC) hoàn thành cung cấp các vật tư thiết bị phụ kiện cho các trạm biến áp thuộc Truyền tải điện Đông Bắc 1 và Truyền tải điện Bình Thuận. Đảm bảo vận hành liên tục cho các TBA.

Dưới đây là hình ảnh một số vật tư mà Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn đã cấp cho Truyền tải điện Đông Bắc 1 và Truyền tải điện Bình Thuận.

Hình ảnh công tơ Landis+Gyr
Hình ảnh công tơ Landis+Gyr
Một số hình ảnh Kẹp cực
Một số hình ảnh Kẹp cực
Một số hình ảnh Kẹp cực
Một số hình ảnh Đồng hồ đếm sét
Một số hình ảnh Đồng hồ đếm sét