Cung cấp phụ kiện sửa chữa DCL, lá nhôm, lá đồng, cụm tiếp điểm của DCL cho các TBA 500kV Hà Tĩnh, Thường Tín, 220kV Mai Động,…

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án cung cấp phụ kiện sửa chữa DCL, lá nhôm, lá đồng, cụm tiếp điểm của DCL cho các TBA 500kV Hà Tĩnh, Thường Tín, 220kV Mai Động,….

Các vật tư cung cấp cho dự án đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn vận hành.

Hình ảnh khảo sát trong dự án
Hình ảnh khảo sát trong dự án
Hình ảnh khảo sát trong dự án
Hình ảnh khảo sát trong dự án
Hình ảnh khảo sát trong dự án