Cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ phục vụ thi công sửa chữa tại các TBA 220kV – 500kV Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành cung cấp hàng hóa, thiết bị nhất thứ phục vục công tác sữa chữa taij các TBA 220kV – 500kV khu vực duyên hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên

Một số hình ảnh hàng hóa được cung cấp tại kho của chủ đầu tư.

Thiết bị TU 110kV – TI 220kV được tập kết tại kho của chủ đầu tư

Hàng hóa thiết bị được đóng gói bọc cẩn thận – đảm bảo kỹ thuật
Trụ đỡ giao cách ly.