Cung cấp Chống sét van đường dây 220kV có khe hở cho các Truyền tải từ địa bàn Sơn La đến Hà Tĩnh

Nhà thầu Thanh Sơn đã Cung cấp Chống sét van ĐZ 220kV có khe hở cho các Truyền tải từ địa bàn Sơn La đến Hà Tĩnh đúng tiến độ sớm nhất. Nhằm giảm thiểu sự cố do sét trên các tuyến đường dây.

Hình ảnh CSV đường dây 220kV có khe hở
Hình ảnh CSV đường dây 220kV có khe hở
Hình ảnh Đồng hồ đếm sét cho CSV đường dây 220kV có khe hở
Hình ảnh CSV đường dây 220kV có khe hở