Công ty Truyền Tải Điện 2

Công ty Truyền tải điện 2

Địa chỉ: 220 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 2225 610