Thực hiện Cung cấp Tủ TU, Tủ chiếu sáng đảm bảo tiến độ Trạm biến áp 220kV Đồng Hòa

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám Đốc Công Ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn đã hoàn thành tiến độ của dự án cung cấp tủ TU, tủ Chiếu sáng cho Trạm Biến Áp 220kV Đồng Hòa. Đảm bảo tiêu chuẩn vận hành tin cậy an toàn.

Hình ảnh bên trong tủ

Hình ảnh nhân viên công ty hoàn thành dự án.

Chi tiết liên hệ:

Dương Vóc 0971 979 636

Phú Nguyễn: 0943 729 896