Thực hiện việc xử lý sự cố cấu hình các BCU – Card C264 tại Trạm Biến Áp 500kV Nho Quan, 220kV Phủ Lý

Xác định được tầm quan trọng sự cố tại Trạm Biến Áp 500kV Nho Quan, 220kV Phủ Lý, Ban Giám Đốc Công Ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn đã lên phương án, kế hoạch thực hiện dự án cung cấp BCU và Card rơ le C264 để khắc phục sự cố. Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao, cùng với sự phối hợp giữa cán bộ kỹ thuật Truyền Tải và đội ngũ Kỹ Sư của Thanh Sơn đã cung cấp nhanh chóng hàng hóa đúng tiến độ, cấu hình đồng bộ thiết bị vào hệ thống.

Thanh Sơn tự hào góp phần công sức trong việc truyền tải dòng điện đến mọi miền của Tổ Quốc.

Leave A Reply