Cung cấp chống sét van 220kV và các bộ đếm sét đo dòng rò cho các TBA 500kV- TBA 220kV khu vực miền Trung.

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án cung cấp chống sét van 220kV, cùng bộ đếm sét cho Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng, Trạm biến áp 220kV Đông Hà, Trạm biến áp 220kV Dung Quất, Trạm biến áp 220kV Hòa Khánh.

  • Chống sét van 220kV Hãng Tridelta/ Đức
  • Model: SB 192/SM-A-0 kèm đồng hồ đếm sét: DCC-ML2
  • Đồng hồ đếm sét JCQ-1 hãng Toshiba/ Trung Quốc
Hình ảnh Chống sét van 220kV Tridela được lắp đặt tại Trạm biến áp
Hình ảnh đồng hồ đếm sét đo dòng rò