Cung cấp VTTB phục vụ sửa chữa máy biến áp tại các trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi, 220kV Thạnh Mỹ, 220kV Quảng Ngãi, 220kV Đông Hà

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành cung cấp VTTB sữa chữa MBA tại các trạm biến áp 500kV, 220kV Nhà thầu cung cấp: Rơ le hơi MBA: Model BR25: ABB/ Italia Túi khí thùng dầu phụ: Musthane/ Pháp CSV 11kV đồng hồ đếm sét đi kèm: Toshiba cung […]

Cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ phục vụ thi công sửa chữa tại các TBA 220kV – 500kV Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành cung cấp hàng hóa, thiết bị nhất thứ phục vục công tác sữa chữa taij các TBA 220kV – 500kV khu vực duyên hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên Một số hình ảnh hàng hóa được cung cấp tại kho của […]

Cung cấp phụ kiện sửa chữa DCL, lá nhôm, lá đồng, cụm tiếp điểm của DCL cho các TBA 500kV Hà Tĩnh, Thường Tín, 220kV Mai Động,…

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án cung cấp phụ kiện sửa chữa DCL, lá nhôm, lá đồng, cụm tiếp điểm của DCL cho các TBA 500kV Hà Tĩnh, Thường Tín, 220kV Mai Động,…. Các vật tư cung cấp cho dự án đáp ứng đầy đủ yêu […]

Cung cấp vật tư thiết bị phụ kiện cho các trạm biến áp thuộc Truyền tải điện Đông Bắc 1 và Truyền tải điện Bình Thuận.

Nhà thầu, công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn (TSC) hoàn thành cung cấp các vật tư thiết bị phụ kiện cho các trạm biến áp thuộc Truyền tải điện Đông Bắc 1 và Truyền tải điện Bình Thuận. Đảm bảo vận hành liên tục cho các TBA. Dưới đây là […]

Cung cấp VTTB sửa chữa bảo dưỡng máy cắt ABB -Trạm 500kV Nho Quan – Phần đấu thầu tập trung – các công trình sửa chữa lớn năm 2020.

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án Cung cấp VTTB sửa chữa bảo dưỡng máy cắt ABB thuộc PTC1- các công trình sửa chữa lớn năm 2020. Các vật tư thiết bị cung cấp cho dự án đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của gói […]

Cung cấp thiết bị đồng bộ thời gian GPS- Trạm biến áp 220kV Đình Vũ, Trạm biến áp 500kV Phố Nối.

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn (TSC) Cung cấp thiết bị đồng bộ thời gian GPS – Trạm biến áp 220kV Đình Vũ, Trạm biến áp 500kV Phố Nối. Các vật tư thiết bị cung cấp cho gói thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, […]

Rơ le Arteche

Rơle chốt Arteche BF-4R Latching relay của Arteche thường được sử dụng trong các thiết bị, tủ điều khiển và bảo vệ cho các hệ thống điện và thiết bị điện như: Hệ thống nhà máy công nghiệp, máy phát điện, nhà máy điện, trạm biến áp 110KV, 220KV và 500Kv. […]